Thursday, 22 August 2013

Thủ thuật vô hiệu hóa Copy nội dung trên Niche Website

Hiện nay nhiều Niche Webmaster than phiền rằng nội dung trên trang bị Copy trái phép, nếu gặp tình trạng này bạn hãy Report DMCA để Google loại kết quả link đó khỏi trang tìm kiếm. Một trong những giải pháp cần thiết là chèn Script không cho click chuột phải và Copy Ctrl C & Paste, thủ thuật ngắn hôm nay hướng dẫn cho Blogger.

Demo: Ngày trên site này

1. Cấm Click chuột phải


1) Log in to Blogger Dashboard --> Layout --> Page Elements

2) Click on 'Add a Gadget' on the sidebar

3) Select 'HTML/Javascript' and add the code given below and click save.

Tải Code tại đây: http://adf.ly/URaA8 

2. Code chặn Copy nội dung trên trang


Vào phần chỉnh sửa HTML của Template và tìm đoạn: </head>
Paste đoạn Code sau ngay bên dưới nó:
Download Code: http://adf.ly/URaR9 

2 comments:

  1. Did you know you can create short links with AdFly and earn cash for every visitor to your shortened urls.

    ReplyDelete
  2. here is my great offer i will provide you 80 niche relevant hight quality blog comments with high authorize sites good for your website rank your site on google, bing, yahoo etc. All comments are manually No software use. 80 niche relevant blogcomment

    ReplyDelete

Older Post:

Newer Post: